Програми

Правосъдна реформа и икономически растеж в България


Проектът си поставя за цел да анализира връзката между върховенство на правото и иконономически растеж в България. Автори на аналитичния доклад са програмните директори на ЦЛС Даниел Смилов и Георги Ганев.

Изследването показва, че върховенството на правото се оказва икономически релевантно от гледна точка на фикскалната и монетарна способност на страната да постигне удовлетворяващи нива на дългорочен икономически растеж.  Експертният анализ дава емпирични доказателства за тази връзка.

Сравнителни данни за дълъг период (от 1989 до сега) със съседни на Българи държави (Румъния и Сърбия) показват ясна връзка между начина по който работи съдебната система и способността на страната както да формира вътрешен капитал, така и да привлича чуждестранни инвестиции. Дадени са конкретни примери за негативното влияние на захвата на държавата върху бизнес климата в страната.

Експертният доклад завършва с предложения за публични политики ориентирани към практическо прилагане на принципа „върховенство на правото“.

Аудио файл от експертната дискусия – представяне на доклада можете да чуете на https://we.tl/t-VmugJUjijc

Период: Септември 2019 – Декември 2020
Координатори: Георги Ганев и Даниел Смилов
Финансираща организация: Посолство на НидерландияПолитически анализи Правова държава Икономически перспективи